Uroczystości rozpoczną się o godz. 12:00 w kościele pw. św. Wawrzyńca. Po mszy (ok. godz. 13:00) pododdziały przemaszerują w kolumnie na wołowski rynek, gdzie nastąpi uroczystość wręczenia medali, odznaczeń i awansów.

Wszyscy chętni będą mogli obejrzeć tam wozy strażackie i zapoznać się z ich nowoczesnym wyposażeniem.