Twoja reklama
Ocalić od zapomnienia

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie oraz Patroni Honorowi: Dariusz Chmura – Burmistrz Gminy Wołów oraz Janusz Dziarski – Starosta Wołowski, zapraszają wszystkich mieszkańców do udziału w projekcie “Ocalić od zapomnienia”. Jego celem jest digitalizacja lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz ich udostępnienie na platformie Cyfrowy Dolny Śląsk, zarówno w celach popularyzacyjnych, edukacyjnych, jak i naukowych.

Chcesz współtworzyć lokalną bazę zasobów dziedzictwa kulturowego ? Przyjdź do wołowskiej biblioteki, przynieś ze sobą dokument, który Twoim zdaniem powinien znaleźć się w naszej bazie, podpisz umowę licencyjną i stań się współtwórcą projektu. Razem stworzymy więcej! Szczegóły na www.migbp-wolow.pl

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Joanna Krasowska
Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie