Twoja reklama
180 tys. zł na stroje i instrumenty

Niemal 180 tys. zł popłynie do dziewięciu zespołów i grup zajmujących się muzyką, w tym ludową, folklorem oraz rekonstrukcją historyczną. A wszystko to w ramach pierwszego z trzech projektów grantowych, których realizację zaplanowała LGD Kraina Łęgów Odrzańskich.

Prezes Stowarzyszenia LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” Jarosław Paczkowski podpisał umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego w Krainie Łęgów Odrzańskich” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Projekt współfinansowany jest ze środków UE. Projekt grantowy to nowe rozwiązanie wprowadzone w tej perspektywie finansowej oparte na swoistym regrantingu. Najpierw LGD ogłosiło nabór na tzw. grantobiorców i w oparciu o wybrane wnioski opracowało i złożyło swój własny wniosek do samorządu województwa. Otrzymane środki finansowe (choć w dużej część LGD otrzyma je po realizacji w formie refundacji) przekaże wybranym wnioskodawcom na realizację ich zadań, będzie nadzorować ich wydatkowanie, a później rozliczy się całościowo przed województwem. W pierwszym naborze grantowym, przeprowadzonym w sierpniu 2018 r., LGD Kraina Łęgów Odrzańskich przyznała 9 dotacji na kwotę 175 875,00 zł. Głównym celem projektu jest wsparcie działań z zakresu lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa poprzez doposażenie 9 podmiotów z obszaru LGD KŁO między innymi w stroje i kostiumy, instrumenty muzyczne, elementy nagłośnieniowe i inne niezbędne rzeczy związane z działalnością danego zespołu czy grupy. Umowa o przyznaniu pomocy z Województwem Dolnośląskim została zawarta na realizację następujących przedsięwzięć:

  • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju lokalnego Warzęgowianie: Zakup strojów ludowych dla zespołu Warzęgowianie,
  • Joanna Galas: Średzka orkiestra dęta w Krainie Łęgów Odrzańskich,
  • Stowarzyszenie rekonstrukcji historycznej “Dziadoszanie”: Dziadoszanie z Czarnego Zakątka Krainy Łęgów Odrzańskich,
  • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych “Nasza Gmina” w Prochowicach: “Kraina Folku”- Festiwal Łęgów Odrzańskich,
  • Stowarzyszenie Aktywne Sołectwo w Gminie Środa Śląska: Kulinianie wizytówką Krainy Łęgów Odrzańskich,
  • Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu: Umuzykalnianie dzieci i młodzieży w Krainie Łęgów Odrzańskich,
  • Stowarzyszenie Aktywnie dla Gminy Ścinawa: Folklorystyczne kolory Krainy Łęgów Odrzańskich,
  • Andrzej Wójcik: Zakup sprzętu nagłaśniającego dla kapeli Biesiadni z Krainy Łęgów Odrzańskich,
  • Fundacja Szacunek: Łęgi Odrzańskie dla seniorów z Zespołu Śpiewaczy Harfa.

Obecnie Zarząd LGD Kraina Łęgów Odrzańskich przygotowuje umowy grantowe, które już w marcu będą zawierane z poszczególnymi grantobiorcami. Budżety zadań wahają się od kilkunastu tysięcy do blisko 50 tys. zł, zatem w ciągu najbliższych miesięcy, kiedy to poszczególne granty będą realizowane, z pewnością zobaczymy realne efekty działań naszych lokalnych zespołów i organizacji, które są przecież wizytówką każdej gminy nadodrzańskiej.