Twoja reklama
Dodatkowy nabór w konkursie na najładniejszy ogród

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem pn. “Najładniejszy ogród ozdobny Gminy Wołów w roku 2019” i “Najładniejsze miejsce wspólne Gminy Wołów w roku 2019” Burmistrz Gminy Wołów ogłasza dodatkowy nabór. Deklaracje zgłoszeniowe można składać w Punkcie Obsługi Klienta do 27 maja 2019 r.

REGULAMIN KONKURSU (V edycja):


kategoria – “NAJŁADNIEJSZY OGRÓD OZDOBNY GMINY WOŁÓW W ROKU 2019”

kategoria – “NAJŁADNIEJSZE MIEJSCE WSPÓLNE GMINY WOŁÓW W ROKU 2019”

I. CELE KONKURSU:

 • promocja Gminy Wołów,
 • uatrakcyjnienie wizerunku Gminy Wołów poprzez dążenie do podniesienia walorów estetycznych miasta i terenów wiejskich na terenie Gminy Wołów,
 • zachęcenie mieszkańców Gminy do podejmowania działań na rzecz poprawy estetyki
  i atrakcyjności miejsca zamieszkania,
 • promocja działań ekologicznych, pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych.

II. ORGANIZACJA KONKURSU:

W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Wołów. Za “miejsce wspólne” uważa się miejsce dostępne dla szerokiego grona mieszkańców.

Udział w konkursie polega na zgłoszeniu uczestnictwa, poddaniu się ocenie Komisji Konkursowej, która na podstawie ustalonych kryteriów wyłoni spośród zgłoszonych najładniejszy ogród ozdobny/miejsce wspólne w Gminie Wołów.

III. UDZIAŁ W KONKURSIE:

 1. Uczestników do konkursu mają prawo zgłaszać: mieszkańcy Gminy Wołów, Burmistrz Gminy Wołów, sołtysi, rady sołeckie, inne instytucje rolnicze, organizacje i stowarzyszenia, po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału: organizatorzy konkursu, członkowie Komisji Konkursowej oraz zwycięzcy poprzedniej edycji konkursu (pierwsze miejsca)
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie zgodne z poniżej zamieszczonym wzorem deklaracji.
 4. Deklaracje zgłoszeniowe należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wołowie, w terminie od 02 maja 2019 roku do 15 maja 2019 roku.
 5. Koordynatorem konkursu jest:

Wydział Spraw Społęcznych Urzędu Miejskiego w Wołowie

Rynek 34, 56-100 Wołów

tel. (071) 319 13 52, e-mail: patrycja.olech@wolow.pl

IV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Ogłoszenie wyników konkursu, uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród przez Burmistrza Gminy Wołów nastąpi po zakończeniu konkursu. Wyniki będą popularyzowane w środkach masowego przekazu. Zdjęcia nagrodzonych posesji zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wolow.pl, portalu społecznościowym dziendobrywolow.pl .

V. NAGRODY:

Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

VI. KOMISJA KONKURSOWA:

Oceny zgłoszonych w deklaracjach ogrodów ozdobnych/ miejsc wspólnych dokona – po wizytacji na początku czerwca 2019 roku – Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Wołów. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie podlega zmianie.

VII. KRYTERIA OCENY I PUNKTACJI:

Komisja Konkursowa dokonuje oceny uczestników konkursu w sposób rzetelny i bezstronny według poniższych kategorii:

 • kategoria ogród ozdobny,
 • kategoria miejsce wspólne

Podstawowe kryteria i elementy oceny:

 • dobór roślin zdobiących wieś/ogród przez cały okres wegetacji,
 • estetyka i stan techniczny ogrodzenia/ogrodzeń,
 • kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe, pergole i inne elementy architektury ogrodowej,
 • trawniki i ich utrzymanie,
 • ogólne wrażenie estetyczne.

Każdy z członków Komisji przyznaje od 1 do 5 punktów za każdy oceniany element. Na końcową ocenę składa się łączna liczba punktów otrzymana od wszystkich członków Komisji.

Komisja Konkursowa może zastosować dodatkowe kryteria oceny.

źródło: www.wolow.pl