Twoja reklama
Kompleks parkowo-pałacowy w Brzegu Dolnym poddany projektowi rewitalizacji

Park Miejski oraz przyległe mu tereny, tworzące wspólnie kompleks parkowo-pałacowy zyskają nowy blask. Wyłoniono bowiem na drodze przetargu firmę, która podjąć ma się realizacji projektu. Jakie zmiany obejmuje projekt rewitalizacji? Kiedy rozpoczną się prace?

Zarząd Województwa Dolnośląskiego środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przyznał już w zeszłym roku. Dzięki temu od kilku lat konsekwentnie realizowane są prace modernizacyjne na terenie całego kompleksu.

Największe zamiany zajdą na łące bliżej ulicy 1 Maja, przy wejściu naprzeciwko banku. Powstanie tam nowy teren rekreacyjny dla mieszkańców – plac zabaw z boiskiem oraz siłownią terenową, innymi słowy, powstać ma teren, gdzie mieszkańcy będą mogli aktywnie spędzać czas.

W związku ze zmianami zagospodarowania terenu wynikającymi z budowy placu zabaw przy ulicy 1 maja, wyburzone zostanę budynki komunalne o numerach 11, 15 i 17 znajdujące się tamże. Aktualnie trwają prace porządkowe w tej części miasta.

Dotychczasowe zmiany, jakie zaszły na ternie i w okolicach parku Miejskiego, wzbogacone zostaną m.in. o zamontowanie oświetlenia wraz z monitoringiem (łącznie 6 kamer). Powstaną kolejne ścieżki piesze i jezdne, a przed samym budynkiem Domu Kultury wybudowany zostanie plac manewrowy – warto zaznaczyć, że w związku z tym przeprowadzona zostanie reorganizacja ruchu w tym miejscu. Oprócz tego pojawią się nowe alejki oraz miejsca parkingowe (których nawierzchnia wykonana ma zostać z kostki granitowej). Kompleks parkowo-pałacowy wzbogacony zostanie również o nowe tereny zielone, w zamyśle próby odwzorowania tych sprzed lat.

Prace budowlane rozpocząć się mają jeszcze w tym miesiącu, planowane zaś zakończenie realizacji projektu nastąpić ma w czerwcu 2020 roku. Wykonawcą będzie firma Zetka z Góry, wyłoniona na drodze przetargu. Całość inwestycji wyniesie 4 miliony złotych, z czego 65 % to środki zewnętrzne.